Služba porodične medicine

Tim porodične medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite kojeg čine porodični doktor i dvije medicinske sestre.

Dalje

Služba zubozdravstvene zaštite sa protetikom

Pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu u skladu sa mjerama i postupcima oralne hirurgije, protetike i ortodoncijes.

Dalje

Služba hitne medicinske pomoći

Hitna medicinska stanja u službi i na terenu, sanitetskoo obezbjeđenje javnih skupova i manifestacija

Dalje

Dom zdravlja Drvar

Prvi nivo kontakta građana Drvara i Bosanskog Grahova sa sistemom zdravstvene zaštite