Ambulante

U službi specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite organizovane su specijalističke ambulante:

 • ambulanta opšte interne medicine
 • neurološka ambulanta
 • psihijatrijska ambulanta
 • hirurška ambulanta
 • pedijatrijska ambulanta
 • ambulanta spec. radiologa sa UZ dijagnostikom
 • spec. očna ambulanta
 • ambulanta spec. pulmologa
 • spec. ginekološka ambulanta sa UZ dijagnostikom
 • klinički psiholog
 • dermatoveneorološka ambulanta
 • ortopedska ambulanta
 • urološka ambulanta