Kontakt

Dom zdravlja Drvar
Titova 109
Drvar

Telefon: 034/818-044
Hitna služba: 124, 034/819-994
Opšta porodična medicina: 034/820-364
Fax: 034/820-409
Područna ambulanta u Bosanskom Grahovu 034/850-104

Email: dom.zdravlja.drvar@tel.net.ba

Radno vrijeme:
Opšta-porodična medicina: 07-21h (rad u dvije smjene)
Hitna medicinska pomoć: 00-24h