O nama

Zdravstvena zaštita građana Drvara najvećim dijelom se ostvaruje u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Drvar

Dom zdravlja Drvar je osnovan od strane Skupštine HBŽ Livno Odlukom br 01-4-33/98 od 16.6.1998. godine a utemeljen je Rješenjem Ministarstva zdravlja HR HB broj 11-02-900/95 od 11.12.1995. godine. Upisan je u sudski registar kod Opštinskog suda u Livnu, sjedište Titova 109, Drvar

Sa pripadajućom područnom ambulantom u Bosanskom Grahovu, Dom zdravlja Drvar pruža zdravstvenu zaštitu građanima Drvara i Bosanskog Grahova i to usluge iz primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke (porodilište) zdravstvene zaštite.

Služba zajedničkih poslova organizovana je kroz:

  • službu za pravne, personalne i opšte poslove
  • službu za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove