Službe

Radi obavljanja primarne zdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja organizovane su sljedeće službe:

  • služba opšte (porodične) medicine sa kućnim liječenjem i patronažnom službom
  • služba hitne medicinske pomoći sa prevozom sanitetskim vozilima
  • služba zdravstvene zaštite žena
  • služba zdravstvene zaštite dojenčadi, predškolske i školske djece
  • služba zubozdravstvene zaštite sa protetikom
  • služba medicine rada
  • služba medicinsko-biohemijske laboratorije
  • služba funksionalne dijagnostike – RTG i UZ kabineti
  • HES služba